ข่าวประชาสัมพันธ์
 

พระราชบัญญัติ สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558

รายละเอียด »

การจัดอบรม เรื่อง จรรยาบรรณการเลี้ยงและการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (Ethical Principles for the Use and Care of Animals in Scientific Research) เมื่อวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560

รายละเอียด »

นิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าศึกษาดูงานด้านการเลี้ยงและดูแลสัตว์ทดลอง เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560

รายละเอียด »